Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

reprezentowanym przez Zofię Nawrot - dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

tel. 774214027

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

mgr inż. Daria Tarkowska

Wersja XML