Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

1 września 2020 r.                              -         rozpoczęcie roku szkolnego

10 września 2020 r.                            -         rada stacjonarna lub zdalna

30 września 2020 r.                            -         rada stacjonarna lub zdalna

14 października 2020 r.                      -         Dzień Nauczyciela

3 - 5 listopada 2020 r.                         -         konsultacje (stacjonarne lub zdalnie)

23 – 31 grudnia 2020 r.                       -         zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2021 r.                              -         Trzech Króli

4 – 17 stycznia 2021 r.                       -         ferie zimowe (zgodnie ze zmianami ministerstwa w związku z sytuacją epidemiczną)

do 27 stycznia 2021 r.                        -         wystawianie ocen za 1 półrocze oraz ocen opisowych w klasach 1 – 3

28 stycznia 2021 r.                             -        rada klasyfikacyjna  

28 i 29 stycznia 2021 r.                      -         wywiadówka

8 – 10 marca 2021 r.                          -         konsultacje (zdalnie lub stacjonarnie)

1 – 6 kwietnia 2021 r.                         -         wiosenna przerwa świąteczna

do 19 maja 2021 r.                             -         wystawianie propozycji ocen i zagrożeń

18 - 20 maja 2021 r.                          -         wywiadówka (zdalnie lub stacjonarnie)

25 maja 2021 r.                                  -         egzamin język polski

26 maja 2021 r.                                  -         egzamin matematyka

27 maja 2021 r.                                  -         egzamin język obcy

do 14 czerwca 2021 r.                        -         wystawianie ocen końcowych

21 czerwca 2021 r.                             -         rada klasyfikacyjna

25 czerwca 2021 r.                             -         zakończenie roku szkolnego

DNI DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY

2 listopad 2020 r. (poniedziałek)

2 i 13 listopad 2020 r. (czwartek i piątek)

30 kwiecień 2020 r. (piątek)

4 czerwiec 2021 r.(piątek)

 

Wersja XML