Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne

Statut instytucji:

PDFStatut po zmianach - sierpień 2020.pdf

Wykaz regulaminów:

PDFwarunków i tryb udzielania zezwoleń oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie.pdf

Program wychowawczo - profilaktyczny:

PDFPROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020-2021.pdf

Wersja XML